Blacktips

Blacktips by Vision X är designade och framtagna för användning på alla hjulburna arbetsmaskiner inom entreprenad, gruvindustri, skog m.m. Fokus har varit på att ta fram den mest effektiva LED belysningen som är möjlig. Därför ger Blacktips absolut mest lumen per watt på marknaden i dag.

Dessutom har man lyckats hålla nere tillverkningskostnaderna på grund av de stora volymer man räknar med att Blacktips kommer att säljas i. Det visar sig på priset vilket ger otroligt mycket ljus för varje krona.